Chính sách thanh toán

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản
Hình thức Diễn giải
1. Tiền mặt (COD)  Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng, hoặc thanh toán cho nhân viên bán hàng mua tại cửa hàng
2. Chuyển khoản Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản theo thông tin:

Tên TK: Công ty Cổ Phần Nero

Số TK: 56266266

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Thăng Long